ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์

14 กุมภาพันธ์ 2554

กิจกรรมที่ 5 สิ่งที่ได้จากการไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

การทัศนศึกษาศึกษาดูงานประเทศ  มาเลเซียและสิงคโปร์

ขั้นตอนในการไปศึกษาดูงาน  มีดังต่อไปนี้

1.  ประชุมนักศึกษาเพื่อร่วมกันเสนอสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน

2.  เลขานุการเขียนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการ

3.  ประชุมกรรมการเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน

4.  พิจารณาเลือกบริษัททัวร์ 

5.  ให้นักศึกษาทุกคนที่ไปศึกษาดูงานขอหนังสือเดินทาง  (Passport)

6.  นักศึกษาทุกคนขออนุญาตหน่วยงานเพื่อไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

7.  คณะกรรมการแจกกำหนดการที่แน่นอน นัดหมายวัน เวลา เดินทาง

8.  เดินทางไปศึกษาดูงาน

9.  สรุปรายงานผลการไปศึกษาดูงาน

บรรยากาศที่ได้เห็นและการนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการบริหาร

  -เดินทางวันจันทร์  ที่  24 มกราคม 2554 รถออกจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช   มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา เมื่อถึงด่านชายแดนไทยมาเลเซียที่จังโหลน ทุกคนตรวจหนังสือเดินทางที่ด่าน  หลังจากนั้นเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียเพื่อดูงานที่โรงเรียน  Sekolah  Kebangsaan Kodiag school

   เมื่อดูงานเสร็จ มุ่งหน้าสู่ เกาะปินัง   แลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยนเงิน  รับประทานอาหารเย็น เข้าพักโรงแรม Grand  Continental

  -วันอังคารที่  25 มกราคม 2554   ออกจากโรงแรม Grand  Continental   แวะชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย   ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา   ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก      ชมตึกแฝด    แวะร้านช็อคโกแลต ออกเดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครบนภูเขาสูง      นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาเก็นติ้ง   ถึงเก็นติ้ง  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World   ชมบรรยากาศยามค่ำภายในเก็นติ้ง

  -วันพุธ  ที่  26 มกราคม 2554   ลงจากเก็นติ้งด้วยรถบัสของเก็นติ้ง  แวะซื้อของที่ร้านดิวตี้ฟรี ชมรัฐสภา  มัสยิดสีชมพู   จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่โยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์  ถึงด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์ เข้าสู่ที่พัก  AQUEEN HOTEL

  -วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554  ชมอ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน  ซื้อของร้านดิวตี้ฟรี ช้อบปิ้งบริเวณถนออร์ชาร์ด เดินทางไปยังเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ชมบริเวณรอบ ๆ เกาะ  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ( 4D ) นั่งรถไฟฟ้าชมบรรยากาศ  ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea ล่องเรือชมอ่าวสิงคโปร์  ออกจากสิงคโปร์กลับสู่ประเทศมาเลเซีย  เข้าพักโรงแรม Selasa

  -วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ออกจากโรงแรม   Selasa  เดินทางสู่ด่านมาเลเซีย  แวะซื้อของที่ดิวตี้ฟรี เดินทางเข้าประเทศไทย  ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยสวัสดิภาพ

ความประทับใจ
จากการศึกษาดูงาน ณ Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  มีการแสดงต้อนรับของนักเรียน และกล่าวต้อนรับของคณะผู้บริหารอละคณะครู   ข้อมูลต่าง ๆ ของ โรงเรียน  Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมารถ และความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกความอย่างหลากหลาย  อาทิเช่น  กีฬา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ  เป็นต้น  ทำให้นักเรียนอยู่ในสังคมโรงเรียนอย่างมีความสุข  การจัดบรรยากาศในห้องเรียนตกแต่งได้สวยงาม เหมาะสมกับชั้นเรียน  ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
 จากการที่ได้นั่งกระเช้าลอยฟ้า ทำให้เกิดความสงสัยว่าทำได้อย่างไร  ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก  มีระบบการจัดการที่ดี  แสดงให้เห็นว่ามีการวางแผนในการสร้างมาเป็นอย่างดี  บนยอดเขาเก็นติ้งมีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวให้เลือกอยู่ 5 แห่งด้วยกัน ราคาต่างกันไปตามความหรูหราของโรงแรม  ซึ่งคณะดูงานได้พักที่ First World Hotel ทุกห้องในโรงแรมไม่มีเครื่องปรับอากาศ เพราะว่าอากาศที่บนยอดเขาเก็นติ้ง จะเย็นตลอดทั้งปีอยู่แล้ว ด้านล่างของโรงแรม มีร้านขายของให้ผู้ที่ขึ้นไปเที่ยวได้ช็อปปิ้งและมีร้านอาหารเป็นจำนวนมาก อาหารนานาชนิด ตั้งแต่ Fast food ไปจนถึง ภัตตาคาร มีสวนสนุก และที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือ บ่อนคาสิโน 
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)  มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี  เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก  รัฐบาลสิงคโปร์เน้นคุณภาพการศึกษาและความรู้เป็นพื้นฐานให้คนสิงคโปร์ทั้งชายและหญิงเป็นคนเก่ง  สิงคโปร์มีกฎหมายเคร่งครัด  เช่น ห้ามถ่มน้ำลาย ทิ้งขยะ การปฏิบัติตามกฎจราจร การข้ามถนน การสูบบุหรี่ และที่สำคัญคือ ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงานคือ บริเวณ Marina Bay, ปากแม่น้ำสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมอร์ไลออน (Merlion) และเกาะเซ็นโตซ่า  ที่เกาะเซ็นโตซ่าได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ 4D) เรื่อง  Pirates ภาพยนตร์แนวผจญภัยของเหล่าลูกเรือโจรสลัด และกัปตันลัคกี้ ในการออกค้นหาสมบัติล้ำค่าที่ถูกฝังไว้ การชมภาพยนตร์ต้องสวมแว่นตาพิเศษที่โรงหนังจัดให้ ขณะชมเราจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนั้น ได้สัมผัสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง  สนุกสนานและประทับใจมาก  และยังได้ชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ song of the sea ซึ่งมีความสวยงาม ตื่นตา ตื่นใจมาก พร้อมนี้ข้าเจ้าได้นำรูปถ่ายเสนอไว้ในบล็อกเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น