ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์

14 กุมภาพันธ์ 2554

13 กุมภาพันธ์ 2554

กิจกรรมที่ 6  จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อก

                  ข้าพเจ้าคิดว่ามีประโยชน์มากเพราะสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สามารถนำมาจัดทำเป็น สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อก
ที่ครูจัดทำขึ้นได้ และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผลดีของการใช้งาน - ใช้งานได้สะดวก หลากหลายรูปแบบ น่าสนใจ นำเสนอได้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ -หากครูผู้สอนไม่อยู่หรือไปราชการสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์ -เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานได้ หากมีการประเมิน ผลเสียของการใช้งาน - นักเรียนที่ไม่มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์อาจจะไม่สามารถเรียนทันเพื่อนได้ - ข้อความของเพื่อนๆ ที่ลิงก์กันได้ สามารถคัดลอก ได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์ ทำให้นักเรียนบางคนไม่ต้องคิดด้วยตนเอง จากการที่ข้าพเจ้าได้สร้างบล็อกด้วยตนเอง ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมใหม่ อาทิเช่น โปรแกรมอีเลินนิ่ง การจัดทำสไลด์ การตกแต่งบล็อกของตนเอง การเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจ และเรื่องใหม่ ๆ ลงในบล๊อก ทำให้กระตือรือร้นที่จะทำงานส่ง เพราะกลัวจะลืมที่อาจารย์สอน และกลัวว่าอาจารย์จะติดตามการสั่งงานของอาจารย์ มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ให้ความสนใจกับวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเวลาเรียนไม่เคยหลับเลยค่ะ เพราะกลัวจะตามเพื่อนไม่ทั

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น